Thứ Ba, 19 tháng 10, 2021

Uốn tóc

Ngàn Tóc Đẹp 090.756.4048
 126 Phan Đình Phùng, Phường 2, quận Phú Nhuận, tp.HCM

Nhuộm tóc

Ngàn Tóc Đẹp 090.756.4048
 126 Phan Đình Phùng, Phường 2, quận Phú Nhuận, tp.HCM

Duỗi tóc

Ngàn Tóc Đẹp 090.756.4048
 126 Phan Đình Phùng, Phường 2, quận Phú Nhuận, tp.HCM

Hấp dầu tóc

Ngàn Tóc Đẹp 090.756.4048
 126 Phan Đình Phùng, Phường 2, quận Phú Nhuận, tp.HCM

Cắt tóc nữ

Ngàn Tóc Đẹp 090.756.4048
 126 Phan Đình Phùng, Phường 2, quận Phú Nhuận, tp.HCM

Cắt tóc nam

Ngàn Tóc Đẹp 090.756.4048
 126 Phan Đình Phùng, Phường 2, quận Phú Nhuận, tp.HCM

Thứ Sáu, 8 tháng 10, 2021

Ngàn Tóc Đẹp đã mở cửa trở lạiNgàn Tóc Đẹp đã mở cửa trở lại nhé khách yêu. 
126 phan đình phùng, phường 2, quận phú nhuận. HCM

Thứ Sáu, 1 tháng 10, 2021

Ngày 1/10/2021 tiệm mở trở lại

Ngày 1/10/2021 tiệm mở trở lại. Quý khách vui lòng gọi điện thoại đặt hẹn 090.756.4048
Ngàn tóc đẹp, 126 Phan Đình Phùng, phường 2, quận Phú Nhuận, Tp.HCM.